Date Location

Date
Bach & ÜberBach @ Herkulessaal München
Residenz, Herkulessaal München
Note

Sebastian Knauer Klavier & Leitung
Pascal Schumacher Vibraphon
Bach Collegium München

Arash Safaian „BACH & ÜBERBACH“ für Klavier, Vibraphon & Streichorchester
J.S. Bach Klavierkonzert d-moll BWV 1052
J.S. Bach Klavierkonzert A-Dur BWV 1055